Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Stilmax Kft (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.netletra.hu  weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: Vevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.netlétra.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországon  vagy külföldön, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.
 
Szolgáltató Adatai:
Név: Stilmax Kft.
Székhely és levelezési cím: 8200 Veszprém, Vilonyai u.1.
Ügyfélszolgálat: lásd bővebben 1.7
Telefonszáma: +36 20 239 1393
Email cím: netletrawebaruhaz@gmail.com
Cégjegyzékszám: Cg. 19-09-512017
Bejegyző bíróság megnevezése:    Veszprémi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 14932184-2-19

Tárhelyszolgáltató adatai:
Webonic Kft.
8000 Székesfehérvár
Budai út 14.
07-09-025725
Adószám: 25138205-2-07
Közösségi adószám: HU25138205
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Budai út 14.
Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-91865/2015.
Email: support@webonic.hu
 
1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
 
1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.netletra.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Netlétra Online áruház) keresztül történik. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Netlétra Online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.
 
1.2. A Netlétra Online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
 
1.3. A Netlétra Online áruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is.
 
1.4. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül megváltoztatható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.
 
1.5. A szerződéskötés nyelve magyar.
 
1.6. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.
 
1.7. Ügyfélszolgálat: Stilmax Kft.
    Ügyfélszolgálati iroda helye: 8200 Veszprém, Vilonyai u.1.
    Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: (hétköznapokon: 9.00-17.00, szombaton: 9.00-12.00)
    Telefon: +36 20 239 1393
    Internet cím: www.netletra.hu
    E-mail: netletrawebaruhaz@gmail.com
 
2. Regisztráció
 
2.1. A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Egy előzetes adatbekérőt (egy szabadon választható felhasználónév, egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása szükséges) a regisztráció érvényesítésére szolgáló e-mailben küldött linkre kattintást követően egy részletesebb, személyes adatlap követ, melynek kitöltésére a megrendelések leadását megelőzően is sor kerülhet. Az Vevő a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.
 
2.2. Az Eladót az Vevő  által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Az Eladót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Vevő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem az Eladónak felróható okból hozzáférhetővé válik. Az Eladó minden regisztrációt egy önálló jogi személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Fiókom menüpontra  kattintást követően elérhető Fiókom adatai menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Az Eladót a regisztrált adatok Vevő által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 
3. Megrendelés
 
3.1. A megvásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy a termék részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. Az Eladó szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk minden esetben rendelkezésére áll. Az általunk forgalmazott termék - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt az árut használatba veszi - jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.5 pontban találja.
 
3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
 
3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát az Eladó fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.
 
3.4. A megrendelést az Eladó Weboldalán keresztül csak regisztrált Vevőtől és csak akkor fogadja el, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Vevő valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap az Eladótól.) Az Eladó a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 
3.5. Megrendelés feladására az Netlétra  Online áruházban a regisztrációt követő bejelentkezés, majd a Kosár használatával van lehetőség. A Vevő a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található Kosárba link használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmának módosítására a Kosár linkre kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma módosítható, törölhető. Amennyiben a Vevő a Kosár tartalmát véglegesítette, a Pénztár linkre kattintást követően megjelenő összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez. Az összegző oldalról a Vissza linkre kattintást követően a Vevő ismét igényeinek megfelelően módosíthatja Kosarának tartalmát, illetve egyéb adatait.
A megrendelés feladásához a Vevőnek kifejezetten nyilatkoznia kell az ÁSZF, illetve az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásáról, amit az erről szóló nyilatkozat melletti üres négyzetbe kattintással tehet meg. Ezt követően - ha minden adatot megadott – a Pénztár összegző oldalon található Rendelés elküldése linkre kattintással kerülhet sor  a megrendelés feladására.


3.6 Ha a visszaigazolás a fogyasztó megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül nem történik meg, a fogyasztót nem köti a megrendelése. Ez azt is jelenti, hogy, ha például a kereskedő egyáltalán nem küld visszaigazolást a fogyasztó e-mail címére, és a megrendelést követő több hét elteltével szállítja le a terméket, a fogyasztó nem köteles azt átvenni.
 
4. Adatbeviteli hibák javítása
 
4.1. A Vásárlónak a vásárlás bármely szakaszában és a megrendelés Eladó részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. áru törlése a kosárból a „Törlés” feliratra kattintva).
 
5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
 
5.1. Ha a Vevő rendelését már elküldte az Eladó részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell az Eladó felé vagy a jelzést megteheti akkor, amikor az Eladó telefonon felveszi vele a kapcsolatot, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.
 
5.2. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
 
6. Szállítási és fizetési feltételek
 
6.1. Eladó a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít a Vevőnek a kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára történő kiszállítást az Eladónak nem áll módjában vállalni.
 
6.2. A megrendelt terméket - az Vevő előzetes jelzés alapján - személyesen is átveheti az Eladó telephelyein:
 
    8200 Veszprém, Vilonyai u.1.
    8420 Zirc, Kossuth Lajos út 41.
 
6.3. A Weboldalon megrendelt termékeket az Eladó a Vevőnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.
 
6.4. A Vevő az Eladó által biztosított fizetési módokról illetve átvételi lehetőségekről a http://www.netletra.hu oldalon tájékozódhat.

6.5 Kiszállítási idő: 3-10 nap.
 
7. Elállás jog
 
Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).
 
Fogyasztó  jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 
a) a terméknek,
 
b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 
a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
 
Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és az áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
 
Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog
    olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak.
 
7.1. Elállási jog gyakorlásának a menete
 
7.1.1Elállási jogát gyakorolhatja az elállási nyilatkozat minta utján vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván,  elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon elektronikus úton küldött levél formályában, vagy szóban személyesen és telefonon is megteheti ) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az Eladó részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
 
7.1.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
 
7.1.3. Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
 
7.1.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi az Eladónak.
 
7.1.5. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe az Eladó a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét javasoljuk ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
 
7.1.6. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket az Eladó 7.1.8. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt fuvarozónak átadja) a terméket.
 
7.1.7. A termék Eladó címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Az Eladónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. Az Ügyfél kérésére Eladó gondoskodik a visszaszállítás bonyolításáról, erre vonatkozó igényeket Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja.
 
7.1.8. Átvevőpont: Stilmax Kft., 8200 Veszprém, Vilonyai u.1.
                                              8420 Zirc, Kossuth Lajos út 41.
                                              8500 Pápa Somlai út 49
7.1.9. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az Eladó visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Az Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül az Eladó a korábbi időpontot veszi figyelembe.
 
7.1.10. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz az Eladó, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
 
7.1.11. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
7.1.12. Elállási nyilatkozat

A kormányrendelt melléklete ezt a nyilatkozat mintát javasolja használni:

 

Címzett:

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

 

A fogyasztó(k) neve:

 

A fogyasztó(k) címe:

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt


8. Jótállás
 
8.1. Kötelező jótállás
 
8.1.1. Az Eladót termékeire vonatkozóan a polgári törvénykönyv és a 151/2003. Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.
 
8.1.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Vevő részére történő átadásával, vagy a termék üzembe helyezésével kezdődik.
 
8.1.3. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő.
 
8.1.4. Jótállás esetén a Vevőt ugyanazon jogok illetik meg, mint az 9.1. pontban, a kellékszavatosságról szóló részben feltüntetettek.
 
8.1.5. Az Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
 
8.1.6. Az Vevőt  azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a 9.1 és a 9.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
 
8.2. Önkéntes jótállás
 
8.2.1. Eladó az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Weboldalon, a Termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. Eladó az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Vevő  általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli.

 
9. Szavatosság
 
9.1. Kellékszavatosság
 
9.1.1. A Vevő  az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a Vevő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Vevő érvényesíteni már nem tudja.
 
9.1.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
 
9.1.3. A Vevő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére az Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 
9.1.4. A Vevő  a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.
 
9.1.5. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az Eladóval.
 
9.1.6. A Vevő  közvetlenül az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 
9.1.7. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket az Eladótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben az Eladó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vevő részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben az Eladó bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vevőnek felróható okból keletkezett, nem köteles a Vevő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 
9.1.8. Ha a Vevő a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
 
9.2. Termékszavatosság
 
9.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – az 9.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 
9.2.2. A Vevőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vevő a gyártóval szemben érvényesítheti.
 
9.2.3. Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.
 
9.2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 
9.2.5. Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
 
9.2.6. A Vevő termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Eladó) szemben gyakorolhatja.
 
9.2.7. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.
 
9.2.8. A gyártó, forgalmazó (Eladó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
 
    a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
    a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
    a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
 
9.2.9. A gyártónak, forgalmazónak (Eladó) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
9.2.10. Az Eladó nem vállalja a felelősséget, amennyiben a gyártó elutasítja a garanciális javítás lehetőségét. Amennyiben a garanciális javítás elutasításra került, a gyártó javítási árajánlatot állít ki a Vásárló felé. Ennek elfogadása esetén a vizsgálattal kapcsolatos és erre vonatkozó adminisztrációs költséget a gyártó felé nem kell megtérítenie a Vásárlónak.


10. Felelősség
 
 
10.2. A Vásárló a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az Eladó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
 
10.3. Az Eladó kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Vásárló  teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, az Eladó ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
 
10.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért az Eladó nem vállal felelősséget.
 
10.5. A Vásárlók által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat az Eladó jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében az Eladó jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
 
10.6. Az Internet globális jellege miatt a Vásárló elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Vásárlót terheli a felelősség.
 
 
11. Szerzői jogok
 
11.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Az Eladó a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
 
11.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag az Eladó előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
 
11.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vásárlónak a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások az Eladó előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
 

12. Jogérvényesítési lehetőségek
 
12.1. Panaszügyintézés
 
A Vevő a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
 

Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)
 
    Cím: 8200 Veszprém, Vilonyai u.1.
    Személyes ügyfélszolgálati nyitva tartás: H-P: 9-17-ig Telefonszám: +36 20 239 1393
    Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: Munkanapokon 9-17 óráig, szombaton 9-12 óráig
    Kapcsolattartó személy:  Solymosi Bernadett
    E-mail: netletrawebaruhaz@gmail.com
 
A Vevő a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 12.1. pont szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő.
 
A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt az Eladó azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt a Vevőnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a Vevőnek  legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.
Az Eladó az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Vevőhöz  eljusson. Ha a panaszt az Eladó elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni .
 
A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát az Eladó köteles öt évig megőrizni.
 
Az Eladó a Vásárló által előterjesztett kifogásokat a 12.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken, hétköznapokon 9:00-17:00 között fogadja.
 
12.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
 
Amennyiben az Eladó és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:
 
Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve az Eladó mindegyik üzletében elérhető.
 
Az ide írott bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül írásban válaszol.
 
    Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
    Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vásárló eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.
 
A Veszprém Megyei  Békéltető Testület elérhetőségei:
 

A békéltető testületi eljárás menete:

 • A testület eljárása a fogyasztó (panaszos) által írásban benyújtott és aláírt kérelmére indulhat.
 • A fogyasztó, az eljárást akkor kezdeményezheti, ha a vállalkozó előzetesen elzárkózott a fogyasztó kérésének teljesítésétől.
 • A kérelemben (lásd: a KÉRELMEK rovatban) lényegre törően, röviden elő kell adni a jogvita lényegét, és hozzá másolatban csatolni kell az ügyre vonatkozó dokumentumokat, bizonyítékokat (szerződés, ajánlat, számla, a vállalkozás elutasító döntése, stb.)
 • A kérelmet, a Veszprém Megyei Békéltető Testület címére (8200 Veszprém, Radnóti tér 1.) kell aláírva, írásban (postai úton, faxon: 88/412-150, e-mailben: info@bekeltetesveszprem.hu elérhetőségekre), vagy személyesen benyújtani. A testület a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara épületében működik
 • A békéltető testület elnöke a kérelmet megvizsgálja, és amennyiben az eljárás lefolytatására hatáskörét megállapítja, erről a panaszost értesíti, egyben a bepanaszolt vállalkozót nyilatkozat tételre hívja fel.
 • A testület általában 30-45 napon belüli időpontra - meghallgatást tűz ki a panasz, a kérelem tisztázása és megoldása érdekében, amelyet a testület irodájában tart meg és amelyre meghívja a fogyasztót és a vállalkozást is. (A békéltető testület eljárásának határideje a szabályszerűen benyújtott kérelem érkeztetésének napjától számított 90 nap, amely további 30 nappal meghosszabbítható.)
 • A kérelmekben, a dokumentumok és a meghallgatás alapján - a jogszabályok előírásainak figyelembevételével - dönt a békéltető testület eljáró tanácsa.
 • Lehetőség van arra is, hogy írásban bonyolítsa le a testület az eljárást. Ebben az esetben is általában egy hónap alatt befejeződnek az ügyek.

A testület eljárásában a felek közötti egyezség létrehozására törekszik. Amennyiben erre mégsem kerül sor, úgy formális eljárás keretében tárja fel az ügy körülményeit, és döntést hoz.

 

A vállalkozóra nézve kötelező határozatot akkor hozhat a békéltető testület, ha az érintett előzetesen aláveti magát a testület döntésének.

 

Alávetés hiányában az eljáró tanács ajánlást fogalmazhat meg, amelynek végrehajtása a vállalkozás belátására van bízva, tehát nem kötelező, de ez esetben a vállalkozás üzleti jó hírnevét kockáztatja. A be nem tartott ajánlást – az abban érintett vállalkozás megnevezésével – ugyanis a testület nyilvánosságra hozza. (Ugyancsak közzéteszi azoknak a vállalkozásoknak az adatait, akik nem működnek együtt a testülettel. Arról a tényről, hogy a vállalkozás nem küld válasziratot, hivatalosan tájékoztatja a fogyasztóvédelmi hatóságot, akik vizsgálatot folytatnak és bírságot szabnak ki a vállalkozásra.)

 

A testület az eljárást megszünteti, ha a fogyasztó a kérelmét visszavonja (erre az eljárás bármely szakaszában – akár indokolás nélkül is – lehetősége van), ha a felek az eljárás megszüntetésében megállapodnak, ha az eljárás folytatása lehetetlen, illetve ha az eljárás folytatására a tanács megítélése szerint bármely okból - ideértve a kérelem megalapozatlansága meghallgatás nélkül is megállapítható - nincs szükség. Akkor is megszüntetésre kerül az eljárás, ha a fogyasztó a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget, vagy ha a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt már indítottak békéltető testület előtt eljárást, közvetítői eljárás indult, per van folyamatban vagy annak tárgyában már jogerős ítéletet hoztak, illetve, ha fizetési meghagyás kibocsátására került már sor. Meg kell szüntetni az eljárást, ha a jogvita komolytalan vagy zaklató jellegű, illetve akkor is, ha a kérelemből megállapítható, hogy az ügy nem minősül fogyasztói jogvitának, illetve ha a békéltető testület egyéb okból nem rendelkezik hatáskörrel a vita elbírálására.


A kérelem elutasításáról dönt a tanács, ha a meghallgatásra is tekintettel tartja megalapozatlannak a fogyasztó kérelmét.

 

Az eljárás – fő szabályként – díjmentes. A kötelezést tartalmazó határozatban azonban dönteni kell az esetlegesen felmerült költségek viseléséről is.

A vállalkozást a Békéltető Testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

 

A békéltető testületre, az eljárásra vonatkozó legfontosabb szabályokat, tájékoztatókat a testület honlapján (www.bekeltetesveszprem.hu) megtalálhatják az érdeklődök, így többek között

 • békéltető testület elérhetőségeit, így különösen székhelyét, postacímét, e-mail címét, telefonszámát, valamint faxszámát,
 • a békéltető testületi tagok nevét, az őket jelölő fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesület vagy gazdasági kamara megnevezését, valamint megbízatásuk időtartamát,
 • a benyújtandó kérelmek ajánlott formáját, tartalmát – külön a természetes személyek részére összeállítottat illetve a nem természetes személyek kérelmét,
 • a kiértesítő leveleket, amelyek tartalmazzák a tájékoztatási kötelezettségnek megfelelő tudnivalókat,
 • azt a tájékoztatást, hogy a békéltető testületi eljárást kizárólag a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott, fogyasztónak minősülő személy vagy az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró szervezet, vállalkozás (kkv.) kezdeményezheti a békéltető testület hatáskörébe tartozó ügyekben akkor, ha már előzetesen megkísérelte a fogyasztói jogvita rendezését és a vita megkísérlésének tényére vonatkozóan bizonyítékkal rendelkezik,
 • a békéltető testületi eljárás során meghozatalra kerülő lehetséges döntésekre, azok joghatására és kikényszeríthetőségére, valamint ennek módjára vonatkozó tájékoztatást,
 • az ajánlást nem teljesítő vállalkozások fontosabb adatait,
 • az eljárásban nem együttműködő vállalkozások adatait,
 • a békéltető testület tevékenységére vonatkozó szakmai beszámolót.

 

 Veszprém Megyei Békéltető Testület:

 

Elérhetőség:

Veszprém Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 115-116.)

 

Tel.: +36-88-814-121 (ügyfélfogadási időben), +36-88-814-111 (titkárság)

 

Fax: +36-88-412-150

 

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

 

Web: www.bekeltetesveszprem.hu

   
Ügyfélfogadás: Keddenként 08:00-13:00, illetve egyéni megbeszélés szerint
   
Elnök: Dr. Vasvári Csaba
  Telefon: +36-88-814-121 (keddi ügyfélfogadási időben); +36-88-814-111 (titkárság)
  Mobil: +36-30-608-0270 (munkanapokon 08:00-13:00 között)
  E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
   
  
 
Vitarendezési link: www.ec.europa.eu/odr
A platform jogviták rendezésére használható
 

13. Egyéb rendelkezések
 
13.1. A Netlétra Online áruház információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
 
13.2. A Eladó bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az új, módosított ÁSZF akkor lép hatályba, amikor ezt az eladó a https://netletra.hu. oldalon közzéteszi. Minden vásárlásra a hatályban lévő ÁSZF-ben foglaltak az irányadók, amelyet a Vevőnek az aktuális vásárláskor el kell elfogadnia. Az ÁSZF módosítás nem hat ki a módosítás közzétételét megelőzően kötött szerződésekre, az csak a közzétételt követően eszközölt vásárlásokra irányadó.

 

Szállítás

Az áruházunkban forgalmazott termékek kiszállítását  maximum 2,8 méteres összecsukott állapotú paramétereknél futárszolgálattal vállaljuk. Ezt meghaladó méret felett a magyarországi szállítás a gyártó telephelyéről induló túrajárattal vagy felár ellenében, melynek összege 3.200Ft egyedi szállítással történik. Ez esetben a számla kifizetését követően 3-10 napos határidővel az ország bármely pontjára eljuttatjuk a megrendelt terméket, amennyiben nincs belőle készlethiány (ezeket 1-2 hét alatt áll módunkban beszerezni és ezt követően kézbesíteni).
Külföldi megrendeléseket nem tudunk teljesíteni.

Visszaigazolás
A beérkező rendelésekről automatikus e-mailes visszajelzéseket küldünk, továbbá egyet ügyfélszolgálatunktól a megrendelés feldolgozásáról és a várható szállítási időpontról.

Fizetési feltételek
Választható fizetési mód a banki átutalás vagy az utánvéttel történő fizetés (futárszolgálattal történő szállítás esetén), mely esetben a teljes vételár és a szállítási költség együtt kerül kifizetésre.

Szállítás
A küldemények kézbesítése futárszolgálattal, esetenként túrajárattal történik. A szállítás időpontját az ügyfélszolgálatunkkal telefonon illetve e-mailben van módja egyeztetni.

Szállítási módok, díjak:

A kiszállítás az ország egész területén ingyenes kívéve a 2,8métert meghaladó termékeket, mert ezek 3200Ft-os áron kerülnek kiszállításra.

Kiszállítási idő: 3-10 nap.
A kiszállítási idő néhány termék esetén a raktárkészlettől és a szállítási címtől függően eltérhet.

A megrendelt árukat Magyarország egész területén házhoz szállítjuk.
Személyes átvétel:

Előre egyeztetett időpontban lehetséges.
Kiszállítás időpontjai:
Túrajárat esetén:
 
 
 
 
 
Nyugat-Magyarország és Pest megye egyes részei (irányítószám: 2400-2599 és 2800-2999)
minden héten csütörtöki napokon (pótnap péntek)
Legkésőbb kedden 9 óráig számlánkra beérkezett fizetés esetén tudjuk csak a szállítást intézni!

Kelet-Magyarország és Pest megye egyes részei (irányítószám: 2200-2399 és 2700-2799)
minden héten keddi napokon (pótnap szerda)
Legkésőbb előző hét péntek 9 óráig számlánkra beérkezett fizetés esetén tudjuk csak a szállítást intézni!

Budapest és Pest megye egyes részei (irányítószám: 2000-2199 és 2600-2699)
minden héten hétfői napokon (pótnap kedd)
Legkésőbb előző hét péntek 9 óráig számlánkra beérkezett fizetés esetén tudjuk csak a szállítást intézni!

Veszprém, 2018. Június 21